APLIKACE METOD


Využitím vhodných metod jsou získávána úplná / kvalitní / ověřená data.

Sběr dat a informace


  • Ze schématu je patrné, že celý proces ZZD začíná podstatným krokem získání dat (pozorování / měření / abstrakce / dedukce, ...).
  • Následuje zpracování dat pro jejichž správné vyhodnocení je nezbytná znalecká praxe.
  • Výsledky zpracování generují znalecký závěr.