VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ Proces stanovení COB

Jedná se o stěžejní část procesu ZZD.


Sekvenční postup procesu stanovení [COB]:

  1. zajištění podkladů pro cenové srovnání,
  2. tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů,
  3. stanovení intervalu [COB] dle Axiomu Éta + koeficientu Ka,
  4. sumarizace stanoveného intervalu [COB].

Proces stanovení [COB] bude představen na příkladu:
plošná REKLAMA – stacionární banner – 1 m2 / 1 akcecyklistika.