VLIV ZMĚN CENOVÉ HLADINY NA COB


Modelový příklad přepočtu inflace z roku 2006 na rok 2018

  • Zadání „Ceník z roku 2006 obsahuje položku reklamní služby za 10.000 Kč. Jakou má položka hodnotu v roce 2018?“.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 1,00 1,04 1,14 1,24 1,15 1,22 1,18 1,23 1,21 1,23 1,25 1,28 1,31

  • V modelovém příkladu dochází ke změně hodnoty o inflaci do budoucna nutné využití matematické operace NÁSOBENÍ (x).
  • Částka v roce 2018 = Částka v roce 2006 x míra změny cenové hladiny roku 2018 (10.000 x 1,31 = 13.100).
  • Přepočtem statistických zjištění bylo určeno, že plnění definované ceníkem z roku 2006 má v roce 2018 hodnotu 13.100 Kč.