SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Praktické využití Axiomu Éta je možné znázornit za pomoci schématu.

Axiom Éta

Proces zjištění [COB] dle Axiomu Éta u konkrétního produktu / služby / transakce musí probíhat na základě:

  1. porovnatelných, veřejně známých cen produktu / služby / transakce a
  2. platných k datu realizace produktu / služby / transakce.