3/ AXIOM ÉTA


[COB] produktu (zboží / služby / transakce) reprezentuje peněžní částku, zjištěnou na základě porovnávání:

 1. VÝCHOZÍCH cen,
  • Vychází z veřejně známých cen / legálních prodejů / platných k datu ocenění.
 1. SROVNATELNÝCH produktů,
  • Srovnatelnost z hlediska: a/ dostupnosti, b/ užitečnosti / účelu / uspokojení, c/ kvality / standardu a d/ kvantity.
 1. na místním / srovnatelném TRHU,
  • Z pohledu charakteru / rozsahu trhu (evropský trh magnetických rezonancí / místní trh nemovitostí).
 1. za obdobných TRANSAKČNÍCH podmínek.
  • Týkajících se: a/ záruky, b/ obchodních podmínek, c/ účasti prostředníka a d/ rozsahu dodávky.