6/ VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Obsah vzorového příkladu


A/ Zdrojové podklady

B/ Teoretická obecná východiska

C/ Analýza sjednaného / realizovaného plnění

D/ Proces stanovení [COB]

D/ 1/ Zajištění podkladů pro cenové srovnání

D/ 2/ Tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů

D/ 3/ Stanovení intervalu [COB] dle Axiomu Éta + koeficientu Ka

D/ 4/ Sumarizace stanoveného intervalu [COB]

E/ Aplikace intervalu [COB] na posuzované plnění

F/ Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018