VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018


  • Z provedeného ZZD vyplývá, že [COB] realizovaného plnění společnosti XYZ s.r.o. v roce 2018 se pohybovala v intervalu

od 567.470 Kč do 5.277.100 Kč
(slovy od Pětsetšedesátsedmtisícčtyřistasedmdesát korun českých
do Pětmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícjednosto korun českých).