VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

A/ Zdrojové podklady

Postup ZZD začíná analýzou podkladů předaných objednatelem ZP, společností XYZ s.r.o.


Mezi tyto podklady v případě problematiky [COB] reklamních služeb například patří:

  1. základní informace o zadavateli reklamy výpis z obchodního rejstříku,
  2. smluvní dokumenty smlouvy o reklamě včetně příloh,
  3. ekonomické podklady účetní doklady k realizované reklamě (faktury / úhrady závazků / platby),
  4. marketingové podklady podnikatelský záměr na budoucí období (struktura výnosů / nákladů) / ekonomické doklady o vlivu reklamní kampaně,
  5. majetkové hodnoty / práva k součástem reklamní kampaně ochranné známky k použitým logotypům, grafickému řešení,
  6. ostatní ekonomické podklady k reklamě noví odběratelé (identifikace) / strategie obchodní činnosti (záměry / inovace / zákazníci).