4/ VLIV ZMĚN CENOVÉ HLADINY NA COB

Inflace

Inflace = růst všeobecné cenové hladiny. Rostou-li ceny, klesá kupní síla peněz. Za stejný obnos můžeme koupit méně produktu.


INFLACE REKLAMNÍCH / SPONZORSKÝCH SLUŽEB


  • Vychází z indexu cen výrobců [PPI].
  • [PPI] je specifikován pro různá odvětví, reklamní / sponzorské služby jsou zahrnuty v indexu tržních služeb Reklamní služby a průzkum trhu (M73).
  • Index měří průměrnou měsíční změnu v cenách.

Statistická změna cenové hladiny sponzorských / reklamních služeb, vztažená k roku 2014:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 0,82 0,86 0,94 1,02 0,95 1,00 0,97 1,01 1,00 1,01 1,03 1,05 1,08 1,11