VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 1/ Zajištění podkladů pro cenové srovnání

  • Podklady pro cenové srovnání plošné reklamy na stacionárním banneru vychází z:
    • veřejně dostupných zdrojů nebo
    • vlastní databáze znalce.
  • Ke srovnání bylo nalezeno celkem jedenáct (11) vzorků plněních srovnatelných s posuzovaným plněním společnosti XYZ s.r.o.

D/ 2/ Tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů

  • Tabulka slouží ke sumarizaci zjištění / matematické kalkulaci dat na stejnou jednotku v případě plošné reklamy na 1 m2 / 1 akce.