VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

  • Srovnatelnost transakčních podmínek:
    • Plnění je dle transakčních podmínek srovnatelné s posuzovaným plněním.

  • Tento proces ZZD se opakuje u každé položky vstupních cen, které byly z dostupných zdrojů identifikovány znalcem jako použitelné pro provedení cenového srovnání.
  • Výsledkem ZZD je stanovení statistických výstupů (stanovení [COB]) pro stacionární banner1 m2 / 1 akce u cyklistiky.

Příklad výpočtu prostřednictvím kalkulátoru [COB] včetně vzorků upravených o koeficienty:


COB kalkulátor plošná reklama / stacionární banner / 1 m2 / 1 akce