APLIKACE METOD


Proces získání dat a je zobrazen na schématu níže.

Atributy informace

Pokud je informace v relaci výše uvedeného schématu, následuje zpracování dat.