HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY

Cena

Cena = ukazatel relativní hodnoty, přisouzené aktivu konkrétním kupujícím / prodávajícím za určitých podmínek, daných trhem.

Definice

Cena je označením pro peněžní ekvivalent (částku) potřebnou pro získání produktu (zboží / služby), a to při směně. V praxi představuje konkrétní číslo (RD - 5.250.000 Kč)

Hodnota

Hodnota = a/ názor na cenu (při směně) nebo b/ ekonomický užitek z držení aktiva (nemovitost / SW).

Definice

Hodnota označuje peněžní ekvivalent (částku), která je odhadem ohodnocení produktu (zboží / služeb) v daném čase. V praxi představuje interval čísel (stacionární banner MIN 35.250 Kč / m2MAX 125.896 Kč / m2)