Úvod

  • Cena obvyklá (dále jako [COB]) = a/ odborný pojem úzce spjatý s obory (statistika / matematika / logika / psychologie, ...) a b/ znalost důležitá manažerská dovednost.
  • Přednáška a/ představí problematiku stanovení [COB], b/ vymezí základní pojmy a c/ ukáže postup ZZD na příkladu [COB] reklamních služeb.
  • [COB] v návaznosti na praktické souvislosti je komplexně / početně popsán v souhrnném příkladu na závěr přednášky.

Zkratky

  • [COB] – cena obvyklá
  • ZP – znalecký posudek
  • FO – fyzická osoba
  • ZZD – znalecké zkoumání / dokazování
  • PO – právnická osoba
  • Ka – koeficienty aktivity
  • SD – správce daně (Finanční úřad)