VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

C/ Analýza sjednaného / realizovaného plnění

Po specifikaci teoretických východisek dochází ke zpracování zadané otázky
stanovení [COB].

Prvním (1) krokem je analýza sjednaného / realizovaného plnění na základě předaných podkladů zadavatelem ZP.

Výsledná analýza se sumarizuje do tabulky, ze které je možné zjistit například:

  • agentury realizující plnění,
  • jeho umístění včetně typu zveřejnění,
  • cenu bez DPH,
  • kde bylo plnění umístěno,
  • jeho velikost / počet vystavení a
  • období zveřejnění.