VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

  • U první (1) nabídky – agentura ABC s.r.o., bylo zjištěno, že banner o délce 1 m2 umístěný 1 měsíc na fotbalové lize stojí 120.000 Kč bez DPH.
  • Sezóna trvá 8 měsíců a počet domácích utkání v sezóně je 15. Tím bylo stanoveno, že za 1 měsíc proběhnou průměrně 2 akce (utkání).
1 2 3 4 5 6 7 8
ZDROJ DAT
TYP SLUŽBY
ZDROJ DAT
SUBJEKT
ZDROJ DAT
DOKUMENT
POČET VELIKOST CENA 1 m2 / 1 akce NEZBYTNÉ KOREKCE
Výpočet           sl. 6 / sl. 5 / sl. 4  
Stacionární banner – fotbalová liga ABC s.r.o. Ceník sezóna 8 měsíců 1 měsíc, 2 akce 1 m2 (bm) 120 000 60 000
  • Obdobný postup byl proveden i u zbylých deseti (10) vzorků.
  • Na tomto základě byl vytvořen přehledný podklad, který jasně vymezil cenu za 1 m2 / 1 akci.