KOEFICIENTY AKTIVIT


Význam Ka

Ka se snaží na základě dostupných statistických dat určit, o kolik / kolikrát může být efektivnější propagace spojená s hokejem / fotbalem, například oproti propagaci na turnaji ve stolním tenise.

Ka odrážejí vzájemný vztah očekávané marketingové odezvy sportovních aktivity (druhu sportů).

Základní jednotkou je fotbal / lední hokej. Tyto dva sporty jsou v ČR nejrozšířenější. Proto jsou vztaženy k základní jednotce 100 %, tj. 1,00.