HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Tržní hodnota

Definice

Tržní hodnota = odhadnutá částka, za kterou je a/ majetek směněn, a to b/ k datu ocenění, c/ mezi dobrovolným kupujícím a prodávajícím, při d/ transakci mezi samostatnými / nezávislými partnery po e/ náležitém marketingu, kdy obě strany jednaly f/ na základě dostatečných informací, rozumně / bez nátlaku.


Tržní cena

Definice

Tržní cena je skutečnou cenou, dosaženou na trhu v důsledku střetu nabídky / poptávky.