VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Zdrojové podklady


Mezi tyto podklady v případě problematiky [COB] reklamních služeb například patří:

  1. vizualizace reklamních podkladů videodokumentace / fotodokumentace / ostatní propagační materiály (webové stránky / související tiskoviny, …),
  2. správce daně vyjádření z finančního úřadu / finanční ředitelství,
  3. obžaloba úplné znění / připojení spisů shromážděných v trestní řízení (sdělení obvinění, obžaloba, vyjádření obviněných / obžalovaných, znalecké posudky).

Na základě dodaných zdrojových podkladů znalec aplikuje metody a zvolí vhodný postup vycházející z:

  • odborné literatury,
  • komplexních schémat / ZZD,
  • informací uvedených na veřejně dostupných zdrojích a
  • vlastní databáze znalce.