Úvod

Systém ORGANIZOVÁNÍ je ovlivňován a/ rozpětím, b/ stupněm řízení a c/ rozdělením pravomocí.

ORGANIZOVÁNÍ = proces tvorby struktury organizace v závislosti na:

  1. velikosti firmy (obrat / počet zaměstnanců, …),
  2. předmětu podnikání,
  3. struktuře kapitálu (vlastní / cizí),
  4. krizové situaci apod.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).