FUNKČNÍ TYP


Výhody:

  • jednotlivé útvary se specializují na provádění určitých prací (účetnictví / reklama a marketing / produkce skel na mobilní telefony / servírka apod.),
  • soustředění odborníků vytváří předpoklad pro ziskové (efektivní) vykonávání specifických funkcí.

Nevýhody:

  • specialisté sledují odborné / dílčí cíle bez vazby na hlavní cíle firmy (účetní mohou mít zájem pouze na řešení specifických účetních problémů),
  • porušení zásady jediného odpovědného manažera (není jasné, kdo zodpovídá za výsledek).