ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Oddělení útvar zajišťující ucelenou agendu, zaměřenou k jednomu předmětu činnosti (ekonomické oddělení / personálně-právní oddělení / marketingové oddělení / obchodní oddělení).


Odbor útvar zajišťující výkon činností k realizaci jedné / více základních funkcí podniku. Je tvořen několika odděleními (odbor řízení investičních projektů / odbor zahraničních zastoupení / personální odbor).


Úsek útvar s komplexním řízením uceleného souboru činností. Reprezentuje odbory (finanční úsek / zdravotní úsek / ICT úsek / divizní úsek).