MATICOVÝ TYP


Vyskytuje se při realizaci projektů.

Je charakterizován dvojí (2) podřízeností. Pracovník dostává pokyny od a/ manažera projektu a b/ útvarových manažerů.

Maticová organizační struktura