DĚLBA PRÁCE


Pravomoc = souhrn moci / práv, které jsou přiděleny určitému pracovníku / útvaru (finanční / personální).

Odpovědnost (povinnost) = závazek pracovníka plnit úkoly. Odpovědnost je třeba přesně vymezit.

Pravomoc / odpovědnost bývá nazývána souhrnně kompetence / působnost.


  • Při přenášení pravomocí na vyšší organizační úrovně hovoříme o centralizaci.
  • Při přenášení pravomocí na stupně nižší hovoříme o decentralizaci.

Příklad

V obchodu s jízdními koly {BB} může zaměstnanec tvořit objednávky potřebného materiálu do výše Kč 35.000,-- bez souhlasu majitele.

Tím si majitel (manažer) zachová určitý stupeň kontroly nad celou firmou (systémem).