MATICOVÝ TYP


Charakteristickým rysem týmů je fakt, že členy týmu netvoří pracovníci jednoho útvaru (obchod / zásobování / doprava, ...).

Tým sdružuje zaměstnance různých specializací / kvalifikační úrovně.


Příklad – jiná společnost

textilním podniku je pro splnění úkolu na výpočet procenta nekvalitní produkce, vznikající díky strojnímu zpracování látek, sestaven tým lidí z dotčených oborů (technolog / seřizovač / tkadlec / obchodní zástupce).

Je praktické nezařazovat do projektového týmu trvale softwarového specialistu. Efektivní využití oddělení informatiky bude na principu "dle potřeby neboli ad hoc".