PARTICIPACE


= podíl na rozhodování / spolurozhodování.


  • Mobilizuje větší počet lidí,
  • zvyšuje se množství informací pro [MANAGEMENT] (odbornější pohled servisního technika),
  • motivační aspekt (lidé mají dojem, že se stojí o jejich názory / znalosti apod.).

Příklad

Při volbě nákupu nové značky jízdních kol manažeři participují společně se servisními techniky. Manažeři získají představu, co by měla nová značka obsahovat / nabízet po stránce opravitelnosti.