STUPNĚ ŘÍZENÍ


Vysoký počet stupňů řízení má negativní dopady:

  • rostou koordinační problémy (deformace pokynů k zadaným úkolům),
  • komplikuje / prodlužuje se komunikace (delší doba implementace změn),
  • zhoršuje / ztěžuje / komplikuje / prodlužuje se kontrola.