ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ


= počet osob přímo podřízených danému manažerovi.


  • Optimální rozpětí řízení = ideální počet podřízených, který je manažer schopen řídit.
  • Rozpětí manažera je ovlivňováno osobností manažera / podřízenými / podnikem / ostatními faktory (složitost činností vykonávaných podřízenými / četnost vzájemných kontaktů / schopnosti a dovednosti manažera atd.).