LINIOVĚ FUNKČNÍ TYP


Manažer řídí své podřízené útvary komplexně (má přikazovací / rozhodovací pravomoc).

Liniově funkční typ