ORGANIZAČNÍ NORMY STATUTÁRNÍ


Organizační řád podniku je základní / nejvyšší organizační normou.

Obsahuje ustanovení, která jsou určující (charakteristickým rysem organizačního řádu je stručnost / přesnost) pro chod systému firmy.


Obsah lze rozdělit do tří (3) částí:

  • poslání / působnost podniku,
  • působnost vrcholového vedení podniku,
  • základní pravidla činností / chování.