Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Výhody:

  • odborná způsobilost pracovníků,
  • umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení,
  • respektuje princip pracovní specializace,
  • zjednodušuje odbornou přípravu nových pracovníků.

Nevýhody:

  • malý důraz na strategické cíle společnosti,
  • přeceňování vlastní odbornostinedostatek přehledu o podniku jako celku,
  • horší koordinace při plnění strategických cílů mezi útvary.