Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Systém ORGANIZOVÁNÍ splňuje tyto charakteristiky:

  • existuje plochá struktura firmy,
  • je uplatňováno šest (6) stupňů řízení,
  • každý manažer rozhoduje na své úrovni řízení.

S touto strukturou jsou spojeny výhody / nevýhody.