ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Organizační jednotka označení pro podnik / závod bez ohledu na velikost / význam / postavení / míru pravomoci.


Útvar obecné označení organizačního celku (relativně nezávislé obchodní jednotky v případě značné expanze {BB}).


Dílna produkční / výrobní útvar (soustružna / opravna / montáž / zkušebna / stolárna).


Provoz produkční / výrobní útvar, skládající se z více dílen slučitelného charakteru výroby (více spolupracujících servisních dílen na jednom místě).


Divize organizační celek s uzavřeným okruhem základních funkcí (každá divize má pod sebou útvary, které se mohou specializovat).