ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Reprezentuje a/ složky (útvary) a b/ vazby (vztahy) mezi nimi (nadřízenost / podřízenost / rovnocennost).


  • FORMÁLNÍ organizační struktura platné předpisy / směrnice / organizační řády / organizační schéma.
  • NEFORMÁLNÍ organizační struktura volné spojení lidí, kteří se kontaktují i mimo pracovní prostředí.

Příklad

Všichni pracovníci {BB} se setkávají na společných akcích pořádaných firmou. Existují tak neformální organizační struktury tam, kde jejich existence není nutná (vztahy pracovníků napříč různými prodejnami).