ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Příklad – větší společnost

Velkoobchod distribuující moravská vínašest (6) oddělení: oddělení hlavního manažera / nákupní oddělení / oddělení velkoskladů / odbytové oddělení / ekonomické oddělení / účetní oddělení.

  • U vyššího stupně rozpětí řídí hlavní manažer každé oddělení.
  • U nižšího stupně rozpětí řídí hlavní manažer pouze oddělení velkoskladů a ekonomické oddělení.

Struktura velkoobchodu