LINIOVĚ ŠTÁBNÍ TYP


  • Je tvořena dvěma (2) základními složkamiliniovou / štábní.
  • Úkolem je komplexní řízení daného útvaru (části systému).
  • Štábní složka vytváří předpoklady pro nezávislou kontrolu.

Liniově štábní struktura