FUNKČNÍ TYP


  • Seskupovat práci lze podle jejich funkce (řidič autobusu / kuchař / programátor / operující lékaři, ...).
  • za Provádění jednotlivých funkcí odpovídá osoba s největšími zkušenostmi (výroba piva / skla / hygienická kontrola, ...).
  • Funkcionální hledisko se často uplatňuje v relativně malých firmách. Produkují / poskytují úzký sortiment produktů (zboží / služeb).

Funkcionální organizační struktura