1/ ORGANIZOVÁNÍ / ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ


Posláním je a/ vymezit a b/ zajistit plánované činnosti lidí při plnění cílů firmy.

Jedná se o složku řízení, která následuje po plánování.

Využívá výhod dělby práce / specializace (programátor / opravář elektro / řidič / prodavač, ...).


Příklad

Tím, že se vedení {BB} rozšířilo sortiment o běžecké vybavení, bude nutné zajistit a/ odpovídající prodejní prostory, b/ proškolení zaměstnanců a c/ uzavření partnerství s vybranými výrobci.