3/ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY


Jednoliniové řídící systémy:

  • liniový typ,
  • liniově štábní typ.

Víceliniové řídící systémy:

  • funkční typ,
  • liniově funkční typ,
  • maticový typ.