STUPNĚ ŘÍZENÍ


Schématické znázornění stupňů řízení
  • a/ vysoký počet stupňů řízení a b/ úzké rozpětí = vysoká (štíhlá) organizační struktura,
  • malý počet stupňů řízení = plochá (široká) organizační struktura.