ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

ŠIROKÉ rozpětí


Výhody

  • snižuje se počet stupňů řízení,
  • zmenšuje se vzdálenost mezi a/ manažerem a b/ podřízenými,
  • manažer je nucen delegovat úkoly / pravomoci,
  • podporuje se iniciativa podřízených.

Nevýhody

  • manažer má málo času na podřízené (větší riziko nejasností / komplikací),
  • vyžaduje velmi kvalitní manažery,
  • obava, že manažer ztratí přehled o chodu systému / firmy,
  • přetížení manažerů (práce 10 hodin denně).