4/ VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK


Vytváření nižších organizačních složek podniku (úseků / odborů / divizí / sekcí).


Principy dle:

  • podnikových funkcí,
  • objektů (produktů / oborů),
  • zákazníků (týká se obchodních / finančních podniků či útvarů),
  • geografického hlediska.