LINIOVÝ TYP


  • Nejjednodušší forma ORGANIZOVÁNÍ.
  • Každý prvek systému (pracovník) je bezprostředně podřízený jednomu (1) nadřízenému a plní jeho příkazy (student na cvičení ZMNG II / advokátní koncipient / zdravotní sestra, ...).
  • Nadřízený vykonává všechny funkce řízení, přičemž nese plnou odpovědnost za činnost svých podřízených (pedagog na cvičení ZMNG II / advokát / vedoucí lékař, ...).

Liniová organizační struktura