INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ NORMY


Příkaz ředitele podniku je dokument k zabezpečení závažných úkolů s časovým omezením.


Vyhláška slouží k vyhlášení důležitých skutečností / opatření (vyhlášení dovolené).