2/ STUPNĚ ŘÍZENÍ


Důvodem pro vytváření stupňů řízení je realizace omezeného rozpětí [MANAGEMENTU].

Širší rozpětí předurčuje menší počet stupňů řízení a naopak.


Počet stupňů řízení ovlivňuje:

  • velikost podniku (vyjádřena počtem zaměstnanců), přičemž neplatí přímá úměra,
  • charakter produkce (stejnorodost / nestejnorodost),
  • územní umístění (jedna / více lokalit),