DELEGOVÁNÍ


Manažer nesmí delegovat zásadní úkoly v řídící práci, a to:

  • mzdové,
  • personální (přijímání nových pracovníků / stížnosti, ...),
  • záležitosti důvěrného charakteru (věci utajované / zamýšlené reorganizace, ...),
  • úkoly, svěřené k osobnímu vyřízení.