ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

ÚZKÉ rozpětí


Výhody

  • manažer má více času na řízení,
  • menší útvary (kolektivy) kladou nižší nároky na manažera,
  • rychlá komunikace mezi nadřízenými / podřízenými.

Nevýhody

  • nevyužití manažera,
  • detailní řízení podřízených (pokles iniciativy podřízených),
  • manažer se brání delegaci pravomocí, vede k centralizaci o rozhodování,
  • vyšší počet organizačních stupňů (vyšší náklady na řízení / daně).