LINIOVÝ TYP


Výhody:

  • jasnost ve vztazích nadřízenosti / podřízenosti / odpovědnosti,
  • podřízení nemohou dostávat protichůdné příkazy,
  • zabezpečena jednota procesu řízení shora dolů.

Nevýhody:

  • manažer musí mít komplexní znalost o jím řízeném systému (firmě),
  • chybějí specializovaní odborníci (kuchař na dietní stravu, ...),
  • při větším počtu podřízených se řídící cyklus zpomaluje a systém reaguje na změny se zpožděním (neznalost nových zákonů, neznalost aktuálního stavu ekonomiky, ...),
  • často je nadřízený přetížen.