ORGANIZAČNÍ NORMY PROCESNÍ


Organizační směrnice jsou závazné vnitropodnikové předpisy. Určují postup, jak co řešit (reklamace zboží na prodejně / přístup k zákazníkům, kteří poptávají servis / půjčování testovacích kol).


Pokyny (organizační pokyny) a/ upravují náležitosti vnitřní organizace práce útvarů a b/ rozpracovávají závazná ustanovení obecně platných obdobných předpisů.