MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

V oblasti podnikání existují situace, kdy se mohou objevit etické problémy. Jde zejména o vztahy vůči:

  1. spotřebitelům  (dodržování jakosti / bezpečnosti výroby [PRODUKTŮ])
  2. majitelům / investorům  (pravdivost / přezkoumatelnost údajů, kterými se firma prezentuje)
  3. zaměstnancům (zajištění odpovídajícího pracovní prostředí, spravedlivé mzdy)
  4. obchodním partnerům (dodržování platebních závazků)
  5. státu (placení daní, vedení účetnictví, dodržování legislativy)
  6. konkurenci (dodržování pravidel poctivé soutěže, legitimní prostředky v konkurenčním boji)
  7. životnímu prostředí (minimalizace odpadu z výroby)
  8. společnosti (podpora pomocí sponzorských darů)